ESTUDIESTUDIO


CONTACTECONTACTO


L'organització de la docència a la UPF
Disseny gràfic, maquetació fotocomposició dels textos. 170 x 240 mm, 160 pàgines
Universitat Pompeu Fabra
L'organització de la docència a la UPF
Diseño gráfico, maquetación, fotocomposición de los textos. 170 x 240 mm, 160 páginas
Universitat Pompeu Fabra