ESTUDIESTUDIO


CONTACTECONTACTO


Llibre d'estil de l'Universitat Pompeu Fabra
Disseny gràfic, maquetació fotocomposició dels textos. 170 x 240 mm, 224 pàgines
Universitat Pompeu Fabra
Llibre d'estil de l'Universitat Pompeu Fabra
Diseño gráfico, maquetación, fotocomposición de los textos. 170 x 240 mm, 224 páginas
Universitat Pompeu Fabra