ESTUDIESTUDIO


CONTACTECONTACTO


Manual d'introducció a la docència. Horitzò Bolonya
Disseny gràfic, maquetació fotocomposició dels textos. 170 x 240 mm, 152 pàgines
Universitat Pompeu Fabra
Manual d'introducció a la docència. Horitzò Bolonya
Diseño gráfico, maquetación, fotocomposición de los textos. 170 x 240 mm, 152 páginas
Universitat Pompeu Fabra