ESTUDIESTUDIO


CONTACTECONTACTO


Programa pedagògic Centre Cultural CaixaTerrassa
Disseny de la imatge gràfica, il·lustracions fotogràfiques, aplicació a prospectes i material divulgatiu
Unnim Caixa Terrassa
Programa pedagógico Centre Cultural CaixaTerrassa
Diseño de la imágen gráfica, ilustraciones, aplicación a prospectos y material divulgativo
Unnim Caixa Terrassa