ESTUDIESTUDIO


CONTACTECONTACTO


35 anys de dansa. Centre Cultural Terrassa
Exposició del 35 anys i presentació de la temporada. Folletó, anuncis i gràfica de l'exposició.
Disseny gràfic i producció
Centre Cultural Terrassa
35 anys de dansa. Centre Cultural Terrassa
Exposición de los 35 años y presentación de la temporada. Folleto, anuncios y gràfica de la exposición.
Disseño gráfico y producción
Centre Cultural Terrassa