ESTUDIESTUDIO


CONTACTECONTACTO


25 anys de dansa. Centre Cultural Unnim Caixa Terrassa
Catàleg recopilatori i commemoratiu. 230 x 230 mm. 192 pàgines. Disseny gràfic, maquetació, fotomecànica i producció
Unnim Caixa Terrassa
25 anys de dansa. Centre Cultural Unnim CaixaTerrassa
Catálogo recopilatorio y commemorativo. 230 x 230 mm. 192 páginas. Diseño gráfico, maquetación, fotomecánica y producción
Unnim Caixa Terrassa