ESTUDIESTUDIO


CONTACTECONTACTO


El sistema de salut la xarxa sanitària pública
Línies estratègiques. Publicació anual. Disseny gràfic i control de la producció
24 pàgines. 210 x 297 mm. Català
Generalitat de Catalunya. CatSalut
El sistema de salut y la red sanitaria pública
Líneas estratégicas. Publicación anual. Diseño gráfico y control de la producción
24 páginas. 210 x 297 mm. Catalán
Generalitat de Catalunya. CatSalut