ESTUDIESTUDIO


CONTACTECONTACTO


La salut a prop de tothom
Els equipaments de la xarxa sanitària pública de Catalunya
Publicació institucional. Disseny gràfic i control de la producció
392 pàgines. 210 x 210 mm. Català
Generalitat de Catalunya. CatSalut
La salut a prop de tothom
Els equipaments de la xarxa sanitària pública de Catalunya
Publicación institucional. Diseño gráfico y control de la producción
392 páginas. 210 x 210 mm. Catalán
Generalitat de Catalunya. CatSalut