ESTUDIESTUDIO


CONTACTECONTACTO


Programa d'activitats
Prospecte de les activitats del Museu d'Història de Barcelona. Calendari i informació d'activitas i exposicions
Disseny, maquetació, infografia
Museu d'Història de Barcelona
Programa de actividades
Folleto de las actividades del Museu d'Història de Barcelona. Calendario e información de actividades y exposiciones
Diseño, maquetación, infografía
Museu d'Història de Barcelona