ESTUDIESTUDIO


CONTACTECONTACTO


Programa d'activitats
Prospecte de les activitats del Centre de Recerca i Debat del MUHBA.
Disseny, maquetació Museu d'Història de Barcelona
Programa de actividades
Folleto de las actividades del Centre de Recerca i Debat del MUHBA.
Diseño, maquetación
Museu d'Història de Barcelona