ESTUDIESTUDIO


CONTACTECONTACTO


Els Piranesi de Montserrat
Catàleg d'exposició itinerant. 290 x 230 mm. 200 pàgines. Disseny gràfic, maquetació i producció. Català i Castellà
Museu de Montserrat
Los Piranesi de Montserrat
Catálogo de exposición itinerante. 290 x 230 mm. 200 páginas. Diseño gráfico, maquetación y producción. Catalán y Castellano
Museo de Montserrat