ESTUDIESTUDIO


CONTACTECONTACTO


Xavier Gosé. Il·lustrador de la modernitat
Col·lecció de catàlegs d’exposició. Disseny gràfic i control de la producció
264 pàgines. 210 x 240 mm. Català, castellà, anglès
Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC)
Xavier Gosé. Ilustrador de la modernidad
Colección de catálogos de exposición. Diseño gráfico y control de la producción
264 páginas. 210 x 240 mm. Catalán, castellano, inglés
Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC)