ESTUDIESTUDIO


CONTACTECONTACTO


Torné Esquius. Poètica quotudiana
Col·lecció de catàlegs d’exposició. Disseny gràfic i control de la producció. Gràfica de léxposició
264 pàgines. 210 x 240 mm. Català, castellà, anglès
Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC)
Torné Esquius. Poética cotidiana
Colección de catálogos de exposición. Diseño gráfico y control de la producción. Gráfica de la exposición
264 páginas. 210 x 240 mm. Catalán, castellano, inglés
Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC)