ESTUDIESTUDIO


CONTACTECONTACTO


Ramon Pichot. D'Els Quatre Gats a la Maison Rose
Col·lecció de catàlegs d’exposició. Disseny gràfic i control de la producció
216 pàgines. 210 x 240 mm. Català, castellà, anglès
Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC)
Ramon Pichot. De Els Quatre Gats a la Maison Rose
Colección de catálogos de exposición. Diseño gráfico y control de la producción
216 páginas. 210 x 240 mm. Catalán, castellano, inglés
Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC)