ESTUDIESTUDIO


CONTACTECONTACTO


Jujol, dissenyador
Catàleg d’exposició, material promocional. Disseny gràfic i control de la producció
208 pàgines. 240 x 297 mm. Català, castellà (anglès)
Barcelona, Palma
Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) / Fundació “la Caixa”
Jujol, diseñador
Catálogo de exposición, material promocional. Diseño gráfico y control de la producción
208 páginas. 240 x 297 mm. Catalán, castellano (inglés)
Barcelona, Palma
Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) / Fundación “la Caixa”