ESTUDIESTUDIO


CONTACTECONTACTO


La pintura gòtica hispanoflamenca. Bartolomé Bermejo i la seva època
Catàleg d’exposició, material promocional. Disseny gràfic i control de la producció
592 pàgines. 240 x 297 mm. Català, castellà (anglès)
Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC)
La pintura gótica hispanoflamenca. Bartolomé Bermejo y su época
Catálogo de exposición, material promocional. Diseño gráfico y control de la producción
592 páginas. 240 x 297 mm. Catalán, castellano (inglés)
Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC)