ESTUDIESTUDIO


CONTACTECONTACTO


Gaspar Homar
Catàleg d’exposició, material promocional
Disseny gràfic i control de la producció
232 pàgines. 240 x 297 mm. Català i castellà (anglès)
Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) / Fundació “la Caixa”
Gaspar Homar
Catálogo de exposición, material promocional
Diseño gráfico y control de la producción
232 páginas. 240 x 297 mm. Catalán y castellano (inglés)
Museu Nacional d’Art de Catalunya, MNAC / Fundación “la Caixa”