ESTUDIESTUDIO


CONTACTECONTACTO


De París a Cadis. Calotípia i col·lodió
Catàleg d’exposició, material promocional. Disseny gràfic i control de la producció
248 pàgines. 240 x 297 mm. Català, castellà (anglès)
Barcelona, Pamplona
Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) / Fondo Fotográfico de la Universidad de Navarra
De París a Cádiz. Calotipia y colodión
Catálogo de exposición, material promocional. Diseño gráfico y control de la producción
248 páginas. 240 x 297 mm. Catalán, castellano (inglés)
Barcelona, Pamplona
Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) / Fondo Fotográfico de la Universidad de Navarra