ESTUDIESTUDIO


CONTACTECONTACTO


Robert Capa/Gerda Taro
Disseny gràfic de l'exposició, material promocional
Via pública, pancartes, premsa
MNAC
Robert Capa/Gerda Taro
Diseño gráfico de la exposición, material promocional
Vía pública, pancartas, prensa
MNAC