ESTUDIESTUDIO


CONTACTECONTACTO


Butlletí de MNAC. 8
Revista oficial del Museu amb motiu de l'inauguració de la reforma de les instal·lacions
224 pàgines. 220 x 280 mm. Català, castellà, anglès
Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC)
Butlletí del MNAC. 8
Revista oficial del Museo en ocasión de la inauguración de la reforma de las instalaciones
224 páginas. 220 x 280 mm. Catalán, castellano, inglés
Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC)