ESTUDIESTUDIO


CONTACTECONTACTO


Quaderns de la Bona Praxi
Disseny gràfic, maquetació, infografia
210 x 297 mm. 32 pàgines. Català i castellà
Col·legi de Metges de Barcelona
Quaderns de la Bona Praxi
Disñeo gráfico, maquetación, infografía
210 x 297 mm. 32 páginas. Catalán y castellano
Colegio de Médicos de Barcelona