ESTUDIESTUDIO


CONTACTECONTACTO


Congrés de la professió Mèdica de Catalunya
Logotip, papereria, desenvolupament de la seva aplicació, cartell, anunci, tríptic, senyalització
Col·legi Oficial de Metges de Barcelona
Congrés de la professió Mèdica de Catalunya
Logotipo, papelería, desarrollo de su aplicación, cartel, anuncio, tríptico, señalización
Colegio Oficial de Médicos de Barcelona