ESTUDIESTUDIO


CONTACTECONTACTO


Santiago Segura
Catàleg d’exposició, material promocional
Disseny gràfic i control de la producció
128 pàgines. 210 x 297 mm. Català
Museu d’Art de Sabadell (MAS)
Santiago Segura
Catálogo de exposición, material promocional
Diseño gráfico y control de la producción
128 páginas. 210 x 297 mm. Catalán
Museo d’Art de Sabadell (MAS)