ESTUDIESTUDIO


CONTACTECONTACTO


1875-1936. La col·lecció
Catàleg de la col·lecció permanent. Material promocional
Disseny gràfic i producció
174 pàgines. 240 x 297 mm. Català
Museu d'Art de Sabadell (MAS)
1875-1936. La col·lecció
Catálogo de la colección permanente. Material promocional
Diseño gráfico y producción
174 pàgines. 240 x 297 mm. Catalán
Museu d'Art de Sabadell (MAS)