ESTUDIESTUDIO


CONTACTECONTACTO


Control de la gestió per a la innovació
Publicació acadèmica. Disseny gràfic i control de la producció
128 pàgines. 160 x 230 mm. Castellà
Instituto Universitario de Ciencias Empresariales IMF
& Layret Foundation
Control de la gestión para la innovación
Colección de catálogos de exposición. Diseño gráfico y control de la producción
128 páginas. 160 x 230 mm. Castellano
Instituto Universitario de Ciencias Empresariales IMF
& Layret Foundation