ESTUDIESTUDIO


CONTACTECONTACTO


20 anys, 20 mirades. Institut Català d'Oncologia 1996-2016
Publicació institucional. Disseny gràfic i control de la producció
112 pàgines. 220 x 240 mm. Català
Institut Català d'Oncologia
20 años, 20 miradas. Institut Català d'Oncologia 1996-2016
Publicación institucional. Diseño gráfico y control de la producción
112 páginas. 220 x 240 mm. Catalán
Institut Català d'Oncologia