ESTUDIESTUDIO


CONTACTECONTACTO


Model d'atenció no presencial en el sistema sanitari de Catalunya 2013-2016
Disseny gràfic, maquetació i infografia
Hores extraordinàries
Model d'atenció no presencial en el sistema sanitari de Catalunya 2013-2016
Diseño gráfico, maquetación y infografía
Hores extraordinàries