ESTUDIESTUDIO


CONTACTECONTACTO


Drets i deures de la ciutadania en relació amb la salut i l’atenció sanitária
Llibre i material divulgatiu: cartell, tríptic… Disseny gràfic, il·lustració i maquetació
32 pàgines. 210 x 297 mm. Català
Hores extraordinàries
Drets i deures de la ciutadania en relació amb la salut i l’atenció sanitária
Libro y material divulgativo: cartel, tríptico… Diseño gráfico, ilustración y maquetación
32 páginas. 210 x 297 mm. Catalán
Hores extraordinàries