ESTUDIESTUDIO


CONTACTECONTACTO


Barcelona en poques paraules. Comunicació fàcil entre agents i visitants
Plànol pels agents de la Guàrdia Urbana de Barcelona amb localització de serveis i traducció en vuit idiomes. Disseny gràfic, infografia i creació de pictogrames
Desplegable 500 x 405 mm. Català, castellà, anglès, francès, rus, xinès, japonès i àrab
Hores extraordinàries
Barcelona en pocas palabras. Comunicación facil entre agentes y visitantes
Plano para agents de la Guàrdia Urbana de Barcelona con localització de servicios y traducción a ocho idiomas. Diseño gràfico, infografía y creación de pictogramas
Desplegable 500 x 405 mm. Catalán, castellano, inglés, francés, ruso, chino, japonés y árabe
Hores extraordinàries