ESTUDIESTUDIO


CONTACTECONTACTO


William Wegman
Catàleg d’exposició. Material promocional. Disseny gràfic i control de la producció
172 pàgines. 220 x 270 mm. Castellà i basc (anglès).
Centro José Guerrero, Granada. Artium, Vitoria-Gasteiz
Diputación de Granada / Centro-Museo Vasco de Arte Contemporáneo
William Wegman
Catálogo de exposición. Material promocional. Diseño gráfico y control de la producción
172 páginas. 220 x 270 mm. Castellano y euskera (inglés).
Centro José Guerrero, Granada. Artium, Vitoria-Gasteiz
Diputación de Granada / Centro-Museo Vasco de Arte Contemporáneo