ESTUDIESTUDIO


CONTACTECONTACTO


Sean Scully
Catàleg de l'exposició. Material de difusió. Disseny gràfic, maquetació
235 x 220 mm, 120 pàgines. Castellà, anglès
Centro José Guerrero, Granada
Diputación de Granada
Sean Scully
Catálogo de la exposición. Material de difusión. Diseño gráfico, maquetación
235 x 220 mm, 120 páginas. Castellano, inglés
Centro José Guerrero, Granada
Diputación de Granada