ESTUDIESTUDIO


CONTACTECONTACTO


Xina, cel i terra
Catàleg d’exposició, material promocional. Disseny gràfic i control de la producció
216 pàgines. 210 x 210 mm. Català, castellà
Sevilla, Santiago de Compostel·la, Palma, Gijón i València
Fundació “la Caixa”
China, cielo y tierra
Catálogo de exposición, material promocional. Diseño gráfico y control de la producción
216 páginas. 210 x 210 mm. Catalán, castellano
Sevilla, Santiago de Compostela, Palma, Gijón y Valencia
Fundación “la Caixa”