ESTUDIESTUDIO


CONTACTECONTACTO


Tracey Moffatt
Catàleg d’exposició, material promocional. Disseny gràfic y control de la producció
112 pàgines. 240 x 297 mm. Català, castellà
Centre Cultural Fundació “la Caixa”, Barcelona
Centro Galego de Arte Contemporánea, Santiago de Compostel·la
Centre National de la Photographie, París
Centre National de la Photographie. Fundación “la Caixa”
Tracey Moffatt
Catálogo de exposición, material promocional. Diseño gráfico y control de la producción
112 páginas. 240 x 297 mm. Catalán, castellano
Centre Cultural Fundació “la Caixa”, Barcelona
Centro Galego de Arte Contemporánea, Santiago de Compostela
Centre National de la Photographie, París
Centre National de la Photographie. Fundación “la Caixa”