ESTUDIESTUDIO


CONTACTECONTACTO


Touluse-Lautrec i l'esperit de Montmartre
Catàleg de l'exposició, disseny gràfic i control de la producció
276 pàgines. 210 x 240 mm. Català, castellà
Fundació "la Caixa"
Touluse-Lautrec y el espíeriiut de Montmartre
Catálogo de la exposición, diseño gràfico y control de la producción
276 páginas. 210 x 240 mm. Catalán y castellano
Fundació "la Caixa"