ESTUDIESTUDIO


CONTACTECONTACTO


Teotihuacan. Ciutat dels déus
Catàleg d’exposició, adaptació de la coberta i pàgines interiors
240 x 297 mm. Català, castellà
CaixaForum Barcelona
Fundació “la Caixa”
Teotihuacan. Ciudad de los dioses
Catálogo de exposición, adaptación de la cubierta y páginas interiores
240 x 297 mm. Catalán, castellano
CaixaForum Barcelona
Fundación “la Caixa”