ESTUDIESTUDIO


CONTACTECONTACTO


L'escultura en els temples indis. L'art de la devoció
Catàleg d’exposició, material promocional. Disseny gràfic i control de la producció
248 pàgines. 240 x 297 mm. Català, castellà
CaixaForum Barcelona
Fundació “la Caixa”
La escultura en los templos indios. El arte de la devoción
Catálogo de exposición, material promocional. Diseño gráfico i control de la producción
248 páginas. 240 x 297 mm. Catalán, castellano
CaixaForum Barcelona
Fundación “la Caixa”