ESTUDIESTUDIO


CONTACTECONTACTO


Sugimoto
Catàleg d’exposició, material promocional. Disseny gràfic i control de la producció
206 pàgines. 240 x 297 mm. Castellà, portuguès
Madrid, Lisboa
Fundació “la Caixa”. Centro Cultural de Belém
Sugimoto
Catálogo de exposición, material promocional. Diseño gráfico y control de la producción
206 páginas. 240 x 297 mm. Castellano, portugués
Madrid, Lisboa
Fundación “la Caixa”. Centro Cultural de Belém