ESTUDIESTUDIO


CONTACTECONTACTO


Sorolla. Un jardí per pintar
Catàleg d’exposició. Disseny gràfic i control de la producció.
184 pàgines. 210 x 240 mm. Castellà, valencià
Fundació "la Caixa"
Sorolla. Un jardín para pintar
Catálogo de la exposición. Diseño gráfico y control de la producción.
184 páginas. 210 x 240 mm. Castellano, valenciano
Fundación "la Caixa"