ESTUDIESTUDIO


CONTACTECONTACTO


Rodin y la mitologia simbolista
Catàleg d’exposició, material promocional. Gràfica de l'exposició. Via pública, pancartes
Disseny gràfic i control de la producció. 264 pàgines. 210 x 210 mm. Castellà
Màlaga, A Coruña, Alacant
Fundació “la Caixa”
Rodin y la mitologia simbolista
Catálogo de exposición, material promocional. Gráfica de la exposición. Vía pública, pancartas
Diseño gráfico y control de la producción. 264 pàgines. 210 x 210 mm. Castellano
Málaga, A Coruña, Alicante
Fundación “la Caixa”