ESTUDIESTUDIO


CONTACTECONTACTO


Auguste Rodin i la seva relació amb Espanya
Catàleg d’exposició, material promocional. Disseny gràfic i control de la producció
208 pàgines. 240 x 297 mm. Català i castellà
Fundació “la Caixa”
Auguste Rodin y su relación con España
Catálogo de exposición, material promocional. Diseño gráfico y control de la producción
208 páginas. 240 x 297 mm. Catalán y castellano
Fundación “la Caixa”