ESTUDIESTUDIO


CONTACTECONTACTO


L'imperi oblidat. El món de l'antiga Pèrsia
Catàleg d’exposició, material promocional. Via pública, pancartes. Disseny gràfic i control de la producció
276 pàgines. 240 x 297 mm. Català, castellà
CaixaForum, Barcelona
Fundació “la Caixa”
El imperio olvidado. El mundo de la antigua Persia
Catálogo de exposición, material promocional. Vía pública, pancartas. Diseño gráfico y control de la producción
276 páginas. 240 x 297 mm. Catalán, castellano
CaixaForum, Barcelona
Fundación “la Caixa”