ESTUDIESTUDIO


CONTACTECONTACTO


Núbia. Els regnes del Nil al Sudan
Catàleg d’exposició, material promocional. Disseny gràfic i control de la producció
324 pàgines. 240 x 297 mm. Català, castellà (àrab)
CaixaForum, Barcelona
Fundació “la Caixa”
Núbia. Los reinos del Nilo en Sudán
Catálogo de exposición, material promocional. Diseño gráfico y control de la producción
324 páginas. 240 x 297 mm. Catalán, castellano (árabe)
CaixaForum, Barcelona
Fundación “la Caixa”