ESTUDIESTUDIO


CONTACTECONTACTO


Mersad Berber
Catàleg d’exposició, material promocional. Via pública, pancartes. Disseny gràfic i control de la producció
128 pàgines. 297 x 240 mm. Català i castellà
CaixaForum Barcelona
Fundació “la Caixa”
Mersad Berber
Catálogo de exposición, material promocional. Vía pública, pancartas. Diseño gráfico y control de la producción
128 páginas. 297 x 240 mm. Catalán y castellano
CaixaForum Barcelona
Fundación “la Caixa”