ESTUDIESTUDIO


CONTACTECONTACTO


Temps de malenconia. Creació i desengany a l’Espanya del Segle d’Or
Catàleg d’exposició. 210 x 240 mm 208 pàgines. Català, castellà.
Disseny gràfic del catàleg, imatge màster i exposició
Fundació “la Caixa”
Tiempos de melancolía. Creación y desengaño en la España del Siglo de Oro
Catálogo de exposición. 210 x 240 mm 208 páginas. Catalán, castellano.
Diseño gráfico del catálogo, imagen máster y exposición
Fundación “la Caixa”