ESTUDIESTUDIO


CONTACTECONTACTO


John Coplans. A body of work
Catàleg d’exposició, material promocional. Disseny gràfic i control de la producció
Sala Montcada, Barcelona
Fundació “la Caixa”
John Coplans. A body of work
Catálogo de exposición, material promocional.. Diseño gráfico y control de la producción
Sala Montcada, Barcelona
Fundación “la Caixa”