ESTUDIESTUDIO


CONTACTECONTACTO


Joaquim Mir
Catàleg d’exposició, material promocional. Disseny gràfic i control de la producció
208 pàgines. 240 x 297 mm. Català i castellà
Palma, Lleida, Girona
Fundació “la Caixa”
Joaquim Mir
Catálogo de exposición, material promocional. Diseño gráfico y control de la producción
208 páginas. 240 x 297 mm. Catalán y castellano
Palma, Lleida, Girona
Fundación “la Caixa”