ESTUDIESTUDIO


CONTACTECONTACTO


De Poussin a Cézanne. Passió pel dibuix. Obres mestres de la Col·lecció Prat
Catàleg d’exposició, material promocional. Via pública, pancartes
Gestió editorial. Disseny gràfic i control de la producció
256 pàgines. 297 x 240 mm. Català i castellà
CaixaForum Barcelona
Fundació “la Caixa”
De Poussin a Cézanne. Pasión por el dibujo. Obras maestras de la Colección Prat
Catálogo de exposición, material promocional. Vía pública, pancartas
Gestión editorial. Diseño gráfico y control de la producción
256 páginas. 297 x 240 mm. Catalán y castellano
CaixaForum Barcelona
Fundación “la Caixa”