ESTUDIESTUDIO


CONTACTECONTACTO


Goya. Llums i ombres
Catàleg d’exposició. 240 x 297 mm 336 pàgines. Edicions en català i en castellà
Disseny gràfic i control de la producció
CaixaForum, Barcelona
Fundació “la Caixa”
Goya. Luces y sombras
Catálogo de exposición. 240 x 297 mm 336 páginas. Ediciones en catalán y en castellano
Diseño gráfico y control de la producción
CaixaForum, Barcelona
Fundación “la Caixa”