ESTUDIESTUDIO


CONTACTECONTACTO


De Dürer a Morandi. Gravats de la Fundació William Cuendet & Atelier de Saint Prex
Catàleg d’exposició itinerant. Via pública, material promocional. Disseny gràfic i control de la producció
Salamanca, Gijón, Múrcia, Palma
Fundació “la Caixa”
De Durero a Morandi. Grabados de la Fundación William Cuendet & Atelier de Saint Prex
Catálogo de exposición itinerante. Vía pública, material promocional. Diseño gráfico y control de la producción
Salamanca, Gijón, Múrcia, Palma
Fundación “la Caixa”