ESTUDIESTUDIO


CONTACTECONTACTO


Fotopres’01 | Fotopres’03
Catàlegs d’exposició, material promocional. Disseny gràfic i control de la producción
184 i 208 pàgines. 210 x 297 mm. Català castellà (basc)
Fundació “la Caixa”
Fotopres’01 | Fotopres’03
Catálogos de exposición, material promocional. Diseño gráfico y control de la producción
184 y 208 páginas. 210 x 297 mm. Catalán, castellano (euskera)
Fundación “la Caixa”